Nina Taghavi, Arkitekt
Nina Taghavi, Arkitekt är ett gediget arkitektkontor som strävar efter kvalitet och hållbarhet. Genom tydlig kommunikation om design och arbetsprocess underlättar vi resan som annars kan överraska er med oförutsedda  situationer i olika skeden. NTA har ett starkt engagemang genom hela projektet, något som präglar kontorets hela karaktär och resulterar i nöjda beställare.  


NTA utvecklar mestadels bostäder och inredning, men med en fot i akademin har vi även ett öppet sinne för nya och innovativa lösningar för alla typer av uppdrag. 


Vi tror på att renovera varsamt, att se efter och följa den ursprungliga idéns anda. Vi adderar bara det nödvändiga för att få en nystart och för att den aktuella verksamheten ska löpa friktionsfritt med de design inslag som bär spår av vår tid. Vi vet att varje projekt är unikt och förtjänar uppmärksamhet och en designad lösning för platsen, beställarens och budgetens krav och behov.


Hållbarhet gäller inte bara materialval utan handlar också om att skapa miljöer där människor mår bra av att visats.


Medlem i Sveriges Arkitekter Företagsservice och skriver avtal enligt ABK 09 för konsultuppdrag.

"Engagerad, tydlig, punktlig och lätt att samarbeta med."


Carina

Källa: Servicefinder

"Lyhörd, bra ritningar, tydlig process, hjälpsam under hela processen"


Joakim 

Källa: Servicefinder

"Väldigt nöjd med Arkitekt Nina Taghavis arbete. En mycket positiv attityd med stor erfarenhet och skicklighet. Lyckades att omvandla alla mina tankar och idéer till färdiga genomtänkta ritningar som inte ens kommunen hade några synpunkter på."


Behdad

Källa: Servicefinder

"Allt är perfekt. Väldigt seriös, ambitiös och duktig samt med originella ideer."


Mats 

Källa: Servicefinder

"Mycket positivt, lyhört och professionellt bemötande. Leveransen kom med god kvalitet. Utmärkt helt enkelt."


Tobias

Källa: Servicefinder

Miljöpolicy

Verksamheten bedrivs genom en miljöpolicy med målet att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan. Vi förhåller oss till de övergripande samhällsmålen, såväl som till konkreta krav och förväntningar i det enskilda projektet.


Vi är väl medvetna om att det inte bara är byggprocessen, utan också byggnadens hela livscykel, som påverkar miljön. Därför ser vi över helheten även om vårt bidrag skulle vara ett hörn av projektet. Hur kan vi minimera effekten av ingrepp i naturen och värna om djur- och växtliv?


Företaget ska kunna erbjuda och tillgodose beställarens behov av miljöanpassningar, utöver dem vi föreslår.

Vi vill påverka våra samarbetspartners, entreprenörer och leverantörer så att vi tillsammans strävar mot hållbara miljöer och produkter som bidrar till de övergripande samhällsmålen.


Vårt miljöarbete är en naturlig del av vår verksamhet där de stora frågorna vänds och vrids på dagligen. Hur kan vi tillsammans ta ut en riktning mot ett CO2-neutralt samhälle?


Hur kan vi se över nationellt fastställda mål, politikernas och myndigheternas riktlinjer, beställarens och brukarens önskemål, men även allmänhetens krav på hållbar samhällsutveckling med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser?