° STUDENTEHEMMET TEMPUS°  2022


plats            Bromma, Stockholm

år                 2022 -under konstruktion

program    Ny fasad & entresituation

typ               Renovering

client           Stiftelsen Nykterhetsförbund

team           Nina Taghavi, Mårten Sylvan och Sonja Rajic