° ENSKEDE °  2021


plats           Gamla Enskede, Stockholm

år                2021-utbyggnad i två etapper

program   Bostadshus

typ              Tillbyggnad och Påbyggnad

team ark.  Nina Taghavi, MårtenSylvan, SonjaRajic

client          Privat

foto             Anton Lindström