1.Nybyggnation

Ombyggantioner 

Renoveringar


2.Innredningar
kontor

bostäder

3.Områdesplanering

markplanering

bostadsområde


4.Formgivning

möbeldesign

Scenografi

April 2022 - Hemsida under Konstruktion - Mer info kommer.


© Nina Taghavi, Arkitekt ° 2022 All rights reserved