1.Nybyggnation

Ombyggnationer

Renoveringar


2.Innredningar
Kontor

Bostäder

3.Områdesplanering

Markplanering

Bostadsområde


"Fick väldigt bra hjälp med två samtidiga projekt under tidspress. Hög tillgänglighet och enkel att prata och resonera med. Tar ett helhetsansvar och levererar alltid vad hon åtagit sig. Rekommenderar!"


Andreas L.

Källa: Hitta.se

Snabb, serviceinriktad och kunnig"


Per B

Källa: Hitta.se

"Duktig och effektiv arkitekt som hjälpt oss med utbyggnad av huset två gånger, samt marklov i trädgård! Rekommenderar!"


Christer C.

Källa: Hitta.se

"Nina är väldigt kreativ som arkitekt, hittar alltid lösningar på tomter där det är svårt att ta fram ett hus som passar. Nästa byggprojekt kör vi igen 100% med Nina."


Fatih Z.

Källa: Hitta.se

"Bra attityd och lösningsorienterad. Lyssnar på kunden. Hög grad av tillgänglighet. Duktig på att hålla tidplan. Alltid väl förberedd inför möten. Sympatisk som person."


Ulf B.

Källa: Hitta.se

Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På

Arkitektur

Vi tar oss an alla typer av projekt. Det kan vara hus och fastigheter från 1920 till nyproduktion, eller sekelskifteshus. Varje projekt är unikt och värt en specifik lösning som passar just den platsens förutsättningar, *beställarens önskemål, husets historia, budget och tidsplan.

För att kunna ge er en offert behöver vi ett underlag. Det finns inte en färdig mall som passar för alla projekt. Några av frågorna som reds ut i ett tidigt skede och inför offert är: vad är det ni vill göra? 

Går det att göra enligt detaljplan? 


Vad för slags kartunderlag krävs av kommunen? 

När det här är utrett kan vi ta fram en offert, tillsammans med ett förslag på arbetets upplägg och tidsplan.

Texten nedan vänder sig till dem som vill bygga nytt eller bygga ut och som inte haft något, eller bara något mindre, byggprojekt tidigare. Meningen är att man ska förstå hur en arkitekt ser helheten och sedan själva bestämma hur mycket hjälp man vill ha.


*Beställare

Ett annat ord för kund. De som beställer arbetet. Behöver inte nödvändigtvis vara fastighetsägaren.

Steg 1 

Bygglov


Handlingar som ger en tillåtelse att bygga enligt önskemål. Komunen som fastigheten är i, ger denna tillåtelse. 


Steg 2 

Förfrågningsunderlag


Handlingar som man använder för offerter från leverantörer (t.ex golvmaterial) och entreprenörer (den som ska bygga). 


Steg 3

Bygghandlingar


Handlingar som man använder på bygget, som har tagits fram för att bygga efter.


Steg 1 - Bygglov

Etapp 1 - Fram till att skicka in ansökningshandlingarna till kommunen.


Först och främst behöver vi lära känna platsen och göra det som kallas för uppmätning. Det är kontrollmått som tas på plats för att säkerställa att underlaget stämmer helt överens med verkligheten.

En ritning från 1920 stämmer inte alltid, eftersom att man inte hade samma verktyg då, dessutom kan hus röra på sig med tiden. 


För att till exempel göra en uppmätning av ett rum, behövs fyra olika mått. 

Bredd, djup, takhöjd samt en diagonal för att garantera sig att det man ritar kommer att funka i verkligheten. Om det är viktigt kollar man också fönstrets bredd och höjd och fönsterkarmens höjd och position i rummet. 

Därefter ritar vi enligt vår interna design-process, i nära dialog med beställaren och enligt de steg som kommer att föreslås i offerten.

Ett vanligt misstag, utifrån beställarens perspektiv, är att man tror att detta går fort, men design kräver tid och mognad.

Efter designprocessen sker översättningen till bygglovshandlingar enligt kommunens önskemål. När allt detta är klart, skickar vi i beställarens namn in en ansökan om bygglov.

°

ELEVATION FÖSRLAG
PLAN 1922
PLAN FÖRSLAG

Etapp 2 - Vi har påbörjat processen i dialog med kommunen.


Den här fasen ser olika ut beroende på området där projektet ska byggas, kommun och även handläggare. Det spelar också roll om man söker bygglov eller bygganmälan.  

Efter ett godkänt bygglov, förflyttas projektet från en bygglovshandläggare till en teknisk-handläggare hos kommunen. Här tror ibland beställaren att man får börja bygga direkt  men, vi är bara halvvägs mot ett färdigt bygglov.


För att börja bygga krävs ett startbesked. För att få starbeksed kräver tekniska handäggaren ofta en lista på nya handlingar , som som omfattar -

Fram till Etapp 2 är bygglov och bygganmälan nästan desamma. Även här, är ett vanligt misstag, att beställaren tror att det kommer att gå undan, men också ett bygglov kräver tålamod. Man får inte hasta i den här fasen. 

°

konstruktionshandlingar, kanske en energiberäkning, vad för slags värmekälla man har tänkt sig, kontrollplan med mera.


Efter startbesked får man vänta 4 veckor till innan man får börja bygga. Läs fullständig beskrivning på Boverket hemsida. Länk.

Tänk att husen ska överleva oss, och att bygga per definition gör avtryck på jorden. Det är viktigt att man låter det ta den tid det tar, så att man hinner tänka igenom alla olika perspektiv.

Sedan kan bygget påbörjars. 2 år har man på sig att påbörja ett bygglov och 5 år på att avlsuta den.


När bygget är klar, begär man ett slutbesked från kommunen som ger en rätt att börja bruka byggnaden.

Vi finns till hands för att guida och anlitar erfarna partners vid behov.

BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN

Steg 2 - Förfrågningsunderlag


En del beställare vill ta detta steg i egen regi och andra fortsätter med oss för att ta fram förfrågningsunderlag (FU). Vi tror starkt på att det sistnämnda är det bästa för er och för projektet i det långa loppet. 


Förfrågningsunderlag är både mer specifika och mer detaljerade (t.ex skala 1:20), än de godkända bygglovshandlingarna, som är i skala 1:100.


De här handlingarna beskriver i detalj hur - i det här fallet - badrummet ska se ut. Då tittar vi inte bara på en illustrativ planritning utan också på en detaljerad elevationsritning med alla fyra väggar, tak och golv.

Vad är det för kakel, klinker, fog, wc-stol, blandare osv. Frågor som besvaras är exempelvis hur vi ska belysa rummet och med vilka armaturer. 


Förutom att ni får en mer sanningsenlig offert från entreprenörerna, kommer ni att råka ut för avsevärt färre överraskningar under den dyrbara byggtiden. Ni behöver inte bevaka arbetet och stå på plats och peka. Allting är är redan inritat.


Det här leder till ett tryggare och mer genomarbetat designkoncept, från första skissen och hela vägen in i val av fogarnas färg och storlek.

Misstagen på bygget med entreprenören blir färre och ni sparar tid och pengar. Ni får en mer sanningsenlig prisbild från början. 


Vi anser att hållbarhet även gäller människors välbefinnande i den byggda miljön, som vi ju påverkas av. Vissa kritiska val kan minimera avtrycken globalt.


I designfasen finns det andra parametrar att ha med sig, exempel hur man använder sig av det naturliga dagsljuset för att få naturlig uppvärmning, hur vi positionerar huset på platsen osv. 


Vi strävar efter en balans mellan välmående, estetik och funktionalitet.

Steg 3 - Bygghandlingar


Steg 2 klarnar allt eftersom offerterna kommer in,  prisbilden förtydligas och entreprenörer knyts till projektet. Här sker en viktig dialog mellan alla berörda parter som bidrar med sin särskilda expertis.


För att projektet ska flyta på smidigt, ser arkitekten till att ta tillvara på det bästa från alla inblandade, men utan att förlora kontakten med den ursprungliga idén. Ju fler offerter man har samlat in, desto närmare kommer man slutpriset. Det kan vara ett annats sätt att undvika överraskningar under bygget. 

Innan det blir byggstart, kan det bli fråga om att anpassa ritningarna vid behov. Då ändrar man ritningens titel från förfrågningsunderlag till bygghandling. Vet man till exempel vilket golv som ska in (man har fått en offert på flera och valt att gå vidare med en av dem) och vet man exakt vilken bredd och längd det har, då ska förfrågningsunderlaget uppdateras till det golv man vet ska köpas och sättas in. 


Under bygget, när stommen är satt, kan ytterligare några kontrollmått tas. Blev det som det var ritat?

Även bygghandlingar kan behövas uppdateras allteftersom.

Man kan se bygget som något organiskt, där mycket sker på plats och en hel del frågor behöver lösas under tiden. I det här skedet finns vi tillhands och gör platsbesök vid behov eller enligt överenskommelse, och bistår löpande med information.


Vi bollar nya tankar och idéer som kan uppstå under arbetets gång då man börjar se resultat. Det kan också visa sig att både mindre och större ändringar behöver göras.


Vi uppdaterar handlingarna så länge det behövs, så att man hela tiden arbetar med rätt underlag. 

Slutbesked


När bygget är klart, sker en slutbesikning av en kontrollansvarig och nya handligar kan behöva tas fram. Entreprenörerna bistår med egenkontroller och certifikat, en sotare kanske har varit där och bistår med sitt intyg.

Om det har skett några ändringar på arkitekt-handlingarna, de tidigare bygglovshandlingarna, behöver de uppdateras och skickas in till kommunen, så att de ser vad som faktiskt blev.

De handlingarna kallas för relationshandlingar.

När allting är färdigt, skickar kommunen ett dokument som säger att det klart, vilket också kallas för slutintyg.

Sammanfattning


Som beställare kan man välja att bara ta hjälp under etapp 1.


För att säkerhetskälla kvaliteten och ett lyckat projekt rekommenderar vi att vi följs åt hela vägen. 

Ett annat alternativ är att ta kontakt med oss då den första etappen är klar, för att få hjälp med resten.


Ytterligare ett alternativ är att vi bara hjälper till med en begränsad del av projektet, som det ovannämnda badrummet.

Det händer ibland att man fastnat i etapp 1, oftast i dialog med kommunen.


NTA kan bidra med nya perspektiv som lossar på knutarna och bistå med handlingar i den form som kommunen efterfrågar.

Ibland är det som behövs bara samtal och konsultation.

Inredningsarkitektur

Något förenklat tänker vi här att alla ändringar som innebär en förändring på insidan av ytterväggarna, det vill säga innanför fasaden, faller under denna kategori.


Inredningsarkitektur är mångsidigt, komplext och mycket mer än bara det som beskrivs nedan eller den bilden som ges av svenska inredningstidningar och bloggar.

För att ge en bild av hur vi arbetar kan ni läsa några exempel projekt nedan. Är inrednings förändringar bygglovspliktiga? Både ja och nej.


Ja, om man ändrar väsentligt karaktären av miljön, samt ändrar i bärande stommen. Större ändringar i badrum och kök kan behövas tas med hos kommunen.

Samt om man vill ändra funktionen av ett exempelvis garage till boyta, det gäller även om du inte vill ändra något i fasaden.


Det bästa är att ringa och fråga hos kommunen och se hur dom förhåller sig till just det specifika projektet.

Lägenhetsrenovering


Exempelprojekt

Anna och hennes dotter har köpt en ny lägenhet och ska totalrenovera den innan de flyttar från deras nuvarande bostad. De har under sommaren varit på Gotland och fått med sig en känsla som de vill förmedla i den nya bostaden på Lidingö.


Vi får referensbilder och föreslår ett inredningskoncept enligt vår interna design process - vi översätter känslan tillsammans med en renoverings-plan för vilken ordning bygget kan ske.


Nya färger på väggar och tak, allt snickeri såsom fönster, lister och dörrar. Målaren får underlag till NCS-koden (färgkod), färgtyp (färgens massa), samt vilken glansgrad.


Det ska läggas nytt golv och vi tittar på materialprover och bestämmer vad som fungerar bäst i det här fallet, tillsammans med en anpassad budget och leveranstid.

Vi beställer och ser till att golvläggaren har materialet när han kommer på plats.


Vi ritar ett kök enligt ikeas modulsystem, fast med våra special lösningar. Skillnaden känns i slutresultatet, det finns färre standardlösningar och en del av detaljerna lösta på sätt som förhöjer grund konceptets ide, den där sommarkänslan från Gotland.


När vi känner oss klara, överlämnas dom till Ikeas köksplanerare och anpassas efter deras system. Efter ett par möten med ikea, lägger vi in beställningen och entreprenören sätter upp köket efter leverantörens och våra specifika anvisningar.


Ett arkitektritat kök behöver inte byggas upp i ett snickeri.

Vid en renoveringar kan det uppstå nya behov av vägguttag, strömbrytare eller vart man vill sätta upp armaturer. Allt detta ser vi över i en elplan som också agerar underlag för entreprenören att basera sin offert på.


Vi föreslår även vilka armaturer, vägguttag och strömbrytare som ska köpas in så även dom följer med grundkonceptet ide samt ger en sannare bild i tidig skede vad slutkostanden kommer bli.


I det här fallet kompletterade vi vägguttag och strömbrytare runt det nya köket och den nya hallen.

HusrenoveringExempelprojekt

Lisa med partner och två barn, har köpt ett hus från 1970-talet. Villan ligger i en närförort till Stockholm och behöver anpassas till dagens behov och levnadsvanor.


De kommer till oss med den befintliga planlösningen och pratar om deras behov och önskemål som de vill ska rymmas i huset.


Vi pratar även om känslan de eftersträvar, drömmar och om de material dem ser framför sig.

Även om de gör den här delen själva, det vill säga inredning projektet, påverkas den övergripande känslan, grundkonceptet, som i sin tur påverkar planlösningen.


I det här uppdraget ingick det alltså endast att föreslår en ny planlösning. Då ritningarna var original från 1970, behövdes kontrollmått tas på plats i första hand för få en sann underlag av hur det ser ut idag för att vi sedan enligt vår interna designprocess tar fram ett förslag på en nya planlösning.

Under byggprocessen tillkom nya tankar, som att bygga en större altan än den tillåtna bygglovsbefriade. (Se Bolagsverket bygglovsbefriade altaner.)


De ville också byta ut några fönster mot altandörrar. Dessa ändringar kräver då bygglov.


Medan renoveringen pågick på insidan, lämnade vi in bygglovshandlingar för detta ändamål.

KontorsinredningExempelprojekt

Det här företaget har expanderat i snabb fart och inredningen är det ingen som har haft tid att tänka på. För säkerhets skull, köptes det in vita, svarta och grå möbler allteftersom behoven växte.


Svartvita whiteboard, skrivbord och hurtsar, allt i bra kvalitet, men helhetsintrycket blev ändå en grå och anonym massa. Ingenting att vila ögonen på, då allting smälter ihop.


Det dom kände saknades, var att företagets identitet inte matchades av inredningen. Varken för dem själva eller kunderna som besökte kontoret. De ville också att miljön som dom arbetar i, ska ge en skjuts av positiv energi när dom kommer till jobbet en måndagsmorgon.


Vi satte samman ett inredningskoncept med hjälp av vår interna designprocess. Vi visade inspirationsbilder, material och referensbilder som en översättning av företagets identitet och verksamhet, både idag och i framtiden. 

Det här är ett kritiskt moment. Viktigt att man står stadigt här, att man har landat, innan översättningen fortsätter till mera konkreta val. För varje val i nästa moment kommer att luta på grundkonceptet, därför är det viktigt att få en stark helhet och ett genomarbetat grundkoncept.


När det är klart, kommer vi till översättningen av själva konceptet till faktiska förslag av färger, möbler, snickeri, textilier, armaturer och så vidare. Översättningen är specifikt anpassad till kunden och deras lokal, budget och tidsplan. 


I det här projektet höll vi oss till befintliga väggar, existerande el (strömbrytare, vägguttag) och vvs (vatten) och fokuserade på nya utskick och material.


Vi arbetade med de redan existerande stora elementen, exempelvis heltäckningsmattan och alla bord men vi plockade bort och bytte ut viss lös inredning mot fast.

Vi bytte ut en del armaturer och infogade nya semi-transparenta väggar för att separera vissa funktioner från andra, förtydliga rummens karaktär och öka känslan av variation från rum till rum.


Allt för att undvika homogenitet, det svart-vita och gråa. Vi arbetade redan i ett tidigt skede med en entreprenör, för att kontinuerligt kunna uppdatera offerten för implementeringen, också med offerter från leverantörerna, så på det viset kunde beställaren fatta mer informerade beslut.


Vi hade en excel fil som vi arbetar mot där varje beslut kunde snabbt ge en överblick över totala budgeten. 


Som beställare kan man fundera på vilken budget man vill avsätta och dela den på antal kvadratmeter. Den totala budgeten kan räknas som x kr / m2.


Antingen kan man komma med ett budgetförslag, från minimum till max, eller sätta en bestämd summa och se vad man kan få för pengarna. 

Hyresgästanpassning


Här är det fråga om designkoncept som ska anpassas till nya lokaler för en redan existerande verksamhet eller ett företag. Det kan vara ett franchise-företag eller liknande, exempelvis nike, som öppnar en ny lokal.

Förenklad, kan man säga att grundkonceptet är redan satt och vi gör översättningen av själva konceptet till faktiska förslag av färger, möbler, snickeri, textilier, armaturer och så vidare som är specifik och anpassad till kunden och deras lokal, budget och tidsplan.

Bostadsområdes Planering

NTA stor erfarenhet av områdesplanering för större bostadsområden. Det vanligaste är att vi tar fram en husmodell som ska implementeras i området, men man kan också komma till oss med en färdig modell som vi arbetar in i tomten.


Vi fokuserar på planering av en eller flera fastigheter och inte en stadsplan med exempelvis förslag på detaljplan. Vi gör områdesplanering och inte stadsplanering.

Vi fokuserar på om huset ska stå på det ena eller andra sättet. Hur dom ska förhålla sig till varandra, hur man kör in och vart parkeringen ska vara, vilken nivå husen ska byggas på och hur vi hanterar dagvatten, hur vi ska belysa det här området osv.


Vi planerar en helhetsbild för området. Vilken känsla ska förmedlas? Vilka är det som ska bo här? Hur ska vi sätta byggnaderna i relation till varandra?

I relation till solen och tomtens naturliga terräng? Dom och fler frågor tittar vi på när vi ritar på området enligt vår interna designprocess. 


Det är viktigt att tänka på det liv som ska utspelas här, att skapa platser där man kan dra sig undan, njuta av utsikten, solen och grannskapet, därför att det spelar roll.


Det spelar roll för vår miljö och det socialt hållbara. Det kan vara avgörande för om man vill bo kvar länge på en plats eller inte.

1 fastighet som styckas + 2 nya bygglovExempelprojekt - 2 Villor i Österåkers kommun

Även i detta är fall är det bostadsutvecklare som behöver hjälp med fastigheter som dom har förvaltat och ska bebygga och sälja.


Till skillnad från Exemplet nedan, så är utgångspunkten i det här fallet en fastighet med en villa på men som har styckning möjligheter.


Dom vill riva befintligt hus och bygga 2 villor med en gemensam anläggning med infart, parkering, sophantering och så vidare.

Vi utvecklar en husmodell enligt vår interna designmodell, som spegelvänds till dom dom två fastigheter med några få speciallösning / fastighet och enlighet med beställarens önskemål, budget samt detaljplanens bestämmelser. 


Båda fastigheterna föreslås en villa i sutteräng, för att anpassa till den kuperade tomten, det tillkommer även en gäst bostadshus / studio till del av dom stora huset.

Här behöver vi se över helheten av området, sk områdets planering av rummen mellan dom två husen och studio husen att det fungerar bra i samklang med naturen och närmaste omgivning.


Att det svarar på behoven och skapar en trivsam miljö att vistas i. Det här projektet såldes till nya köpare efter godkänd bygglov.

7 fastigheter på samma gataExempelprojekt - Parhus i Länna - Länk

Beställarna i detta fall är bostadsutvecklare som köpt en dussin tomter så samma gata som dom ska bebygga och sälja.


Vi kommer in i tidigt skede och utvecklar en husmodell enligt vår interna designmodell och enlighet med beställarens önskemål, budget samt detaljplanens bestämmelser.


Ett parhus med generationsboende.

Det vill säga att en av husen är en vanligt 4-5 rum och kök och den andra är tänkt som generationsboende.


Kanske någons första bostad, 2-3 rum och kök. I de här fallet var tomten starkt kuperad, och varje tomt olika den andra, Så varje tomt får en unik anpassning av sutterängplanet, dvs planet som är i mark, vilket också är entreplanet i det här fallet.

Utmaningen låg i att tillgängliggöra access in till bostaden så att man enkelt kan ta sig från parkeringen till bostadshuset med barnvag eller rullstol under en begränsad sträcka.


Med en god dialog med kommunen hittade vi till slut olika lösningar som fungerade till varje fastighet.   Bostads Enheterna såldes under bygget via ritning, idag är alla enheter sålda och riktiga liv utspelar sig där.

Kluster av fastigheter bild mindre bostadsområden i ett större sammanhang.Exempelprojekt - Kårsta Park, Vallentuna - Länk

Man kan nog säga att områdesplanering går ofta hand i hand med bostadsutvecklare. Det vill säga, ett företag som har köpt mark och vill bygga bostäder som dom säljer vidare. Privatpersoner brukar vanligen hantera en fastighet och ha specifika önskemål anpassad till just den familjens behov medans utvecklare söker sig till en större målgrupp där grunden till området och huset är mera generella.

Det här fallet är ett större projekt där NTA har bidragit med olika delar till projektet  under en längre tid. Allt från att ta fram husmodeller,  sätta en översiktligt plan för ett kluster av fastigheter samt söka bygglov till dom, välja kulör på fasader, till att ta fram en finplanering av dom tidigare etapperna som redan var byggda bebodda eller en design bibel för dom nybildade bostadsområden gällande staket och markiser för att få en starkare helhet, listan är lång. 

NTAs huvudsakliga roll gentemot beställare är att stödja, bidra och agera bollplank i alla lägen som berör arkitektur och områdes planeringen. Samt hålla dialogen gentemot kommunen fram till godkänt bygglov. NTA har en utvecklad gåva att förmedla kommunens önskemål utan att kompromissa beställarens önskemål av helhetsbilden.

En vanlig problem under bygglovsansökning processen som förhindrar en ansökas att gå igenom, brukar vara hur hur husen landar på omgivande mark. Inte allt för sällan ber dom en att tänka om hur husen sitter i landskapet.


Där dom skriver: att istället för att ha huset anpassat till naturen har naturen anpassat sig till huset, gör om det.

Så blir det för att många husmodeller är framtagna av katalogföretag som ritar hus som är tänkt för platta på mark medans vår natur, i alla fall stockholmsområdet, inte alltid / sällan är plan.


NTA har en stark förståelse för hur man ska tänka på massbalansen av det kluster av fastigheter som är under desig processen.

Det handlar om att det som tas bort på ena sidan ska kunnas sättas in på en annan plats i det området, att undvika frakta bort massorna.


Därför är det av vikt att se över flera fastighet samtidigt och hela tiden tänka på helheten och vara ödmjuk mot den befintliga naturen.