° POLHEM°  2022


plats            Järfälla, Stockholm

år                  2022-underkonstruktion

program    Attefalshus

typ               Nyproduktion

team ark.   Nina Taghavi, MårtenSylvan

client           Privat